De Montessori Materialen

Er zijn door Maria Montessori maar ook door diverse andere mensen materialen ontwikkeld om te gebruiken binnen het onderwijs. Deze materialen hebben vaak enkele belangrijke kenmerken: ze zijn uitnodigend, er zijn soms variaties mogelijk, ze zijn bijna altijd zelfsturend. De variaties die bijna elke materiaal heeft in het gebruik worden vooral ook in de opleiding tot Montessorileidster geleerd. Maar het ontdekken van de variatiemogelijkheden heeft ook met een belangrijke basishouding te maken, waarbij je speels en nieuwsgierig als een kind ook zelf naar het materiaal kan kijken. Het zelfsturende is dat er bijna altijd een controle op de fout is ingebouwd, waardoor het kind doeltreffend kan oefenen. Het bespreken van de materialen voert in het kader van deze site veel te ver. Om ook de ouders wat meer inzicht nhierin te geven worden er regelmatig materiaalavonden georganiseerd, soms met nagebootste lesjes waarbij een ouder of andere leidster het kind speelt die een lesje krijgt. De materialen zijn in het algemeen gericht op zintuiglijke ervaring, rekenonderwijs en lees-en taalonderwijs. Veel van de meest gebruikelijk materialen kun je vinden op de site van de leverancier Nienhuis.