Maria Montessori

Wie was Maria Montessori?

Maria Montessori was een zeer markante vrouw. Geboren in 1870, was zij de eerste vrouw die een medische titel verwierf op een Italiaanse universiteit. Hierna werd ze directeur van een school met achterstandskinderen in Napels. Ze behaalde opvallende resultaten met deze doelgroep. Bij officiële examens scoorden de kinderen opvallend goed. De methodes die ze voor deze kinderen gebruikte leken haar eigenlijk ook geschikt voor de meer reguliere kinderen. Hierop doorfilosoferend ontwierp ze haar pedagogiek en didactiek die nog steeds blijkt te werken. Ze schreef diverse boeken en ging de ideeën ook uitdragen buiten italie. Vooral in Nederland sloeg de pedagogiek en didactiek aan en werden er op veel plaatsen Montessorischolen opgericht. Een van haar belangrijkste pedagogische ideeën laten zich samenvatten in de slogan: "leer het mezelf te doen"

Maria Montessori wilde al het potentieel van een kind zo goed mogelijk ontwikkelen. Dit bereikte zij o.a. door het kind goed te observeren en daardoor te zien hoe dit het beste verder geholpen kan worden. Levensechte situaties waren belangrijk, daarnaast respect voor de medeleerling, de leidster en de omgeving. Zo merkte ze dat de Montessori-opvoeding" een kind sterk, zelfstandig en zelfbewust maakt. Het kind kwam er achter wat het kon. En verder leerde het kind steeds rekening te houden met iedereen. Omdat een kind veel mocht en in positieve zin gestimuleerd werd, zou het makkelijk alle noodzakelijke omgangsregels accepteren. Zo ontstond er volgens Maria Montessori er een voor iedereen veilige omgeving waarin iedereen zich lekker voelde. Verder ontdekte ze dat elk kind een aantal belangrijke ontwikkelstadia doormaakte. Bij elke periode moest in haar optiek de leeromgeving er ook anders uitzien. Ze constateerde dat een kind tot ongeveer 6 jaar alles uit zijn omgeving bijna letterlijk opslurpt en zeer zintuiglijk is ingesteld. Tot 12 jaar wordt langzaam het vermogen tot abstractie ontwikkeld, maar ook de fantasiewereld blijft nog erg belangrijk. Na het 12e jaar leert het kind zich een plaats verwerven in de maatschappij van de volwassenen. Maria Montessori was ervan overtuigd dat de wereld bij een opvoeding zoals zij die voor zich zag er beter zou gaan uit zien.

In 2007 bestond het Montessori onderwijs in Nederland 100 jaar. RTL4 maakte een kleine reportage op Montessorischool Arcade waar ik toen werkte.